Get Started Now       Get Started with FaucetHub        Check your Hashrate        Coinpot Links       FaucetHub Links        FAQ

Register | Login

'Disciplinnämnden förstår hur brådskande ärendet är och arbetar för att fatta ett beslut så snart som möjligt, särskilt som Uruguay är fortfarande i turneringen,' sade en talesman för Fifa, vilket tyder på att det skulle komma till ett snabbt beslut.

Who Voted for this Link
Username:

Password:

Remember: